Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Hotelijer – smjer ugostiteljstvo

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko trogodišnje obrazovanje za osnovne poslove hotelijerstva.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjena upisnica s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/99-01/55
Ur. broj: 532-02-02/7-99-01 od 29. lipnja 1999.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Povijest
Politika i gospodarstvo
Tjelesna i zdravstvena kultura
Etika/Vjeronauk
Strani jezik I.
Strani jezik II.
Gospodarska matematika
Računalstvo
Povijest hrvatske kulturne baštine
Biologija s higijenom i ekologijom
Poslovna psihologija s komunikacijom
Turistički zemljopis
Osnove turizma
Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća
Kuharstvo (sa slastičarstvom)*
Ugostiteljsko posluživanje*
Poznavanje robe i prehrana
Gospodarsko pravo
Poslovno dopisivanje
Računovodstvo i kontrola
Statistika
Knjigovodstvo
Promet i putničke agencije
Marketing u turizmu
Recepcijsko poslovanje
Stručna praksa

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...