Kontakt podaci

Invictus

Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb

Tel: 01 2924 027

E-mail: [email protected]
Web: www.invictus.hr

O ustanovi

Građevinski tehničar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju građevinski tehničar.

Polaznici će biti osposobljeni za zadatke:

 • organizira svoj rad i rad manje skupine
 • priprema radno mjesto
 • surađuje u izradi tehničke dokumentacije za građevine
 • surađuje u izradi nacrta
 • surađuje na izradi proračuna
 • surađuje u vođenju gradilišta
 • samostalno vodi gradilište manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji
 • ispituje građevne materijale
 • izrađuje troškovnik
 • vodi i arhivira dokumentaciju
 • primjenjuje Zakon o gradnji i ostale propise
 • komunicira sa svim sudionicima u nastajanju građevine
 • u radu se pridržava propisa za zaštitu na radu i propisa iz Zakona o gradnji

Oblici školovanja:
četverogodišnje obrazovanje

 • završena minimalno osnovna škola
 • navršenih minimalno 15 godina života

doškolovanje

 • polaznik ima završen dio srednje škole
 • trajanje kod svakog pojedinca ovisi o broju razlikovnih i dopunskih ispita

prekvalifikacija

 • polaznik ima završenu neku od srednjih škola
 • traje najmanje 6 mjeseci, a najduže polovicu od ukupnog trajanja školovanja

Dokumentacija potrebna za upis

 • svjedodžba osmog razreda
 • razredne svjedodžbe
 • domovnica
 • rodni list
 • liječničko uvjerenje
 • dvije fotografije

Završni ispit
Nakon položenih svih ispita pristupa se polaganju završnog ispita koji se sastoji od izrade i obrane završnog stručnog rada prema dobivenim uputama.

Ostale informacije

 • Nastava se izvodi u večernjim satima
 • Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana
 • Oblik rada je konzultativno-instruktivan
 • Po završenom obrazovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu
 • Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, broj 533-09-09-0008 od 01. prosinca 2009.

Završna svjedodžba
Nakon položene završne provjere izdaje se, završna svjedodžba propisana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koja omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...