Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Gljivar

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za osnovne poslove uzgoja i prerade gljiva.

Uvjet za pohađanje:

Završena osnovna škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/01-01/411
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 7. veljače 2002.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Uvod u proizvodnju i preradu gljiva
5
Objekti za uzgoj gljiva
10
Tehnologija uzgoja:
                šampinjona
                bukovača
                shii take
                slamnatice
                ostalih gljiva
30
Ekonomski aspekt uzgoja gljiva
10
Zaštita na radu i prva pomoć
15
Sredstva za zaštitu bilja, ambalaža, skladištenje
15
Zakonska regulativa
5
Praktična nastava
70
Ukupno:
160 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...