Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Glasnogovornik

Mjesto održavanja:

Zagreb

Usavršavanje za osnovne poslove glasnogovornika.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžba o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnica

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/Io-602-07/01-01/308
Ur.broj: 532-02-02/7-01-1 od 17. srpnja 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Redni broj
Nastavne cjeline
Nastavnih sati
1.
Govorništvo       
70
2.
Medijska kultura
70
3.
Teorija javnog mnijenja
70
4.
Djelovanje glasnogovornika u društvenim okolnostima
70
U K U P N O
280
 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...