Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Pučko otvoreno učilište Libar
Đure Pilara 20
32000 Slavonski Brod

Tel: 035/443-009, 035/415-218
Fax: 035/443-009

E-mail: [email protected]
Web: www.pou-libar.hr

O ustanovi

Frizer

Mjesto održavanja:

Slavonski Brod

Svrha obrazovanja je osposobljavanje polaznika za zanimanje frizer te obavljanje poslova te djelatnosti.

Kadrovski uvjeti

Kadrovski uvjeti za izvođenje programa FRIZERA su utvrđeni za svaki predmet i navedeni su u Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu i u Nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje frizera“ (za područje stručnih predmeta).

Didaktički, prostorni i ini uvjeti

Za izvođenje ovoga programa frizera osigurali smo uvjete po predmetima koji su utvrđeni u Nastavnom planu i okvirnom obrazovnom programu za zanimanje frizera koji je utvrdilo Ministarstvo prosvjete i športa.

Stručna sprema koja se stječe završavanjem programa

Završavanjem programa stječe se srednja stručna sprema i stručno zvanje frizera.

Poslovi za koje se polaznici osposobljavaju

Poslovi za koje se polaznici tijekom trajanja programa trebaju osposobiti su poslovi:

 • obavljanje poslova pravilne uporabe sredstava za rad te ovladavanje znanjima iz zaštite na radu
 • znanja uspješnog komuniciranja
 • uređenje i oblikovanje, lica i ruku u žena i muškaraca
 • znanja prepoznavanja preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete
 • nabavka kvalitetnih frizerskih preparata i opreme
 • primjena računalnih programa u cilju obavljanja poslova

Uvjeti upisa u program

U program FRIZERA moguć je upis samo odraslih polaznika

 • za osobne potrebe polaznika koji se nisu uključili u redovni sustav obrazovanja
 • za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje i
 • za potrebe zavoda za zapošljavanje koji upućuju nezaposlene na školovanje s ciljem zapošljavanja

Upis je moguć prema slijedećim uvjetima:

 • U redovni ili konzultativno-instruktivni način svladavanja programa od prve godine
  a) koji su prethodno završili najmanje osnovnu školu
  b) imaju najmanje 15 godina života i
  c) imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje zanimanja FRIZER
 • U program prekvalifikacije
  a) koji su završili neku drugu srednju Školu u najmanje trogodišnjem trajanju
 • U program doškolovanja
  a) koji su završili jedan ili više razreda neke srednje škole
 • Financiranje školovanja
  a) polaznici sami za osobne potrebe,
  b) poduzeća koja upućuju svoje djelatnike na školovanje
  c) zavodi za zapošljavanje koji upućuju nezaposlene na prekvalifikaciju ili na stjecanje prvoga zanimanja kako bi se nezaposleni mogli lakše zaposliti.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...