Kontakt podaci

Privatna srednja ekonomska škola INOVA s pravom javnosti

Privatna srednja ekonomska škola INOVA s pravom javnosti
Folnegovićeva 10
10000 Zagreb

Tel: 01 4662 893; 098 475 788
Fax: 01 4662 894

E-mail: [email protected]
Web: www.pses-inova.hr

O ustanovi

Ekonomska škola

Mjesto održavanja:

Zagreb

INOVA je privatna ekonomska škola s pravom javnosti koja obavlja djelatnost srednjeg školstva prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom sektoru ekonomija, trgovina i poslovna administracija: zanimanje ekonomist, u četvorogodišnjem trajanju, na temelju Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-602-03/01-01/83, URBROJ 532-05-02/1-01-2 od 05. lipnja 2001. Nadzor nad radom škole obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske u skladu sa zakonom.

Mi obrazovanju pristupamo kao prioritetnoj djelatnosti o kojoj ovisi budući ekonomski i civilizacijski razvoj društva i životni standard svakog pojedinca. Svjesni smo vrijednosti kvalitete takvog obrazovanja i mladima ukazujemo kako će s njim steći prvo zanimanje i osigurati svoju egzistenciju.

Ali, obrazovni i stručni razvoj ne prestaju sa završetkom škole. Zato mi mlade ljude kroz proces obrazovanja pripremamo za preuzimanje odgovornosti za samostalno stjecanje znanja koje će ih poticati na inicijativu, na individualan i fleksibilan daljnji profesionalni razvoj. To znači, mi smo im nastavnici savjetodavna potpora u određivanju vlastitog obrazovnog plana podučavajući ih interdisciplinarno i povezujući poduku s praksom.

Škola INOVA izravan je most k realnom sektoru rada i poduzetništva, ali i k visokom obrazovanju.

Nastavnici stručnih predmeta razrađuju nastavna područja i nastavne jedinice timski kako bi se izbjegle višestrukosti u izvođenju programa, da bi nastavni sati bili što više ispunjeni usvajanjem novih znanja primjenom već stečenih znanja kao i samostalnim učeničkim radovima.

U obrazovni proces uz nastavnike povremeno uključujemo gospodarstvenike i druge djelatnike, koji svojim partnerstvom učvršćuju veze između učenja i radnih kompetencija.

Uz obvezatni plan i program za ekonomske škole, kojeg određuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, INOVA nudi učenicima dodatno još i slijedeće posebnosti:

 • Rasterećenje učenika
 • Učenje više stranih jezika u školi i inozemstvu
 • Informatiku kroz sve četiri godine
 • Primjenu aktivnih metoda učenja
 • Poseban pristup učenicima - sportašima
 • Putujemo i učimo
 • Humanitarni rad učenika

Učeničke tvrtke za vježbu:

U okviru stručnih predmeta učenik mora, također, steći znanja: kako osnovati tvrtku, kako je organizirati, kako je voditi da bude uspješna u poslovanju. Tome služe vježbeničke tvrtke koje učenici osnivaju koristeći već stečena i nova znanja. Pri tom stalno vježbaju i razvijaju sposobnost komuniciranja, koja je neobično važna za dobar uspjeh.

Učenički rad je usmjeren na projekte, na studije pojedinih slučajeva ("case study") i na planiranja, koji, zajedno, razvijaju gospodarstveni način razmišljanja kao i sposobnost odlučivanja i djelovanja.

Rad učenika u vježbeničkim tvrtkama predstavlja njihovu poslovnu aktivnost na virtualnom "tržištu" zajedno s drugim takvim tvrtkama, a nerijetko zahtjeva i primjenu stranih jezika.

Jednom osnovana učenička tvrtka za vježbu ostaje na "tržištu" do kraja školovanja. Njeno vođenje je u rukama učenika a profesor je uključen samo kao mentor, odnosno savjetnik. Poslovi koji se obavljaju unutar tvrtke organiziraju se tako da je učenik tijekom školovanja "zaposlen" u svim njenim dijelovima: menadžmentu, marketingu, nabavi, prodaji, knjigovodstvu, skladištu..., zavisno o tome radi li se o proizvodnom ili uslužnom karakteru tvrtke.

Zajednički projekti koji se realiziraju tijekom školske godine:

Osim vježbeničkih tvrtki kod nas se svake godine realiziraju još i drugi projekti u kojima učenici koriste metode i procedure poslovanja iz stvarnog života, te uče kako realizirati poduzetničku ideju. Pri tom analiziraju poslovne situacije, koriste autentične dokumente, poslovno komuniciraju.

Glavni sadržaji ovih projekata su:

 • svaki razred - jedna ili više tvrtki
 • osmišljeni identitet i poslovni prostor
 • marketinška obrada tržišta
 • vlastiti proizvodi ili usluge
 • zaključivanje poslova
 • knjigovodstveno-računovodstvene evidencije i obrade

Ciljevi koji se ovim projektima i ovakvim načinom rada žele postići su:

 • povezati teoriju i praksu u nastavnom procesu
 • omogućiti učenicima da se simulacijom poduzetništva na djelu okušaju u poslovnim situacijama
 • podržavati učeničku kreativnost
 • primjenom aktivnih metoda učenja razvijati želju i odgovornost za stjecanje novih znanja
 • razvijati osjećaj i potrebu za timskim radom, odgovornost u radu, kao i moralno ponašanje, altruizam, solidarnost

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...