Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Ekonomist

Mjesto održavanja:

Zagreb

Srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje za osnovne poslove ekonomista.

Uvjet za pohađanje:

  • završena najmanje osnovna škola
  • stariji od 15 godina

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, a na osnovu priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  • svjedodžbu (indeks) o prethodno završenom razredu srdnje škole ako se upisuje u program doškolovanja
  • svjedodžbu (indeks) o završenoj srednjoj školi odnosno obrazovnom programu određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu
  • ispunjenu upisnicu s ugovorom

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: 602-07/96-01/187
Ur. broj: 532-02-02/6-96-1 od 30. travnja 1996.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Nastavni predmeti:
Hrvatski jezik
Strani jezik s dopisivanjem
Matematika
Geografija
Povijest
Etika/vjeronauk
Tjelesna i zdravstvena kultura
Kemija
Biologija
Energetika
Tehnologija s ekologijom
Gospodarstvo
Poduzetništvo
Knjigovodstvo s bilanciranjem
Poslovne komunikacije
Dioničarsko gospodarstvo
Marketing
Novčarstvo
Informatika
Statistika
Gospodarsko pravo
Izborni predmet

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...