Kontakt podaci

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik

Tel: 020 445 744
Fax: 020 435 590

E-mail: [email protected]
Web: www.unidu.hr

O ustanovi

Diplomski studij Mediji

Diplomski studij prirodan je nastavak preddiplomskog studija Mediji i kultura društva Sveučilišta u Dubrovniku, ali i sličnih studijskih programa koji se izvode na drugim sveučilištima.

Diplomski studij osposobljava studente za samostalno znanstvenoistraživačko i visokostručno djelovanje u medijima, adekvatnu primjenu teorijskih spoznaja u praktičnom radu i organizaciji medija te samostalno proučavanje zbivanja u medijima, društvu i odnosima između medija i društva. Stečena teorijska i praktična znanja diplomirani će studenti moći primijeniti u medijskim kućama, institutima, vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave medijima, civilnim društvom i javnostima te u znanstvenoistraživačkim ustanovama društvenih znanosti.

Hrvatsko medijsko okružje iskazuje izrazit deficit upravo ovakvih kadrova. Obrazovna struktura članova Hrvatskoga novinarskog društva potvrđuje tezu kako je Hrvatska deficitarna upravo kadrovima koji su sposobni teorijski uočiti trendove razvoja medija te na visokoj stručnoj razini primijeniti znanja temeljena na suvremenoj znanosti koja proučava medije. Zbog toga je plan i program diplomskog studija koncipiran tako da zadovolji potrebe struke a da istodobno studentima pruži program koji je adekvatan svjetskim diplomskim studijima medija.

Nositelji predmeta su, uglavnom, sveučilišni nastavnici koji su radili u medijima i vrlo dobro poznaju njihovo ustrojstvo, potrebe i način djelovanja. Svoja velika praktična znanja nastavnici su upotpunili suvremenim teorijskim dostignućima te su ih primjereno pretočili u nastavne planove i programe. Svi nastavnici imaju zavidno praktično iskustvo iz područja predmeta koji predaju, ali su ujedno i cijenjeni znanstvenici upravo iz tog područja, što se može potkrijepiti njihovom dosadašnjom djelatnošću i objavljenim znanstvenim djelima.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...