Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Dadilja

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za dječju njegovateljicu – dadilju.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 533-02-02/5-04-3 od 26. siječnja 2004.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Njega djeteta
100
Osnovna psihosocijalna obilježja djece dojenačke dobi
34
Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima
36
Komunikacija i interakcije
23
Sadržaji i načini
43
Osnovne zdravstvene zaštite djece
10
Djeca s teškoćama u razvoju
36
Darovita djeca
25
Osnove poduzetništva                                              
28
Praktična nastava
225
                                                          Ukupno:
560 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...