Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Bankovni poslovi

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za bankarske poslove.

Uvjet za pohađanje:

Zvršena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 6. ožujka 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Novčarstvo
60
novčarski sustavi i institucije novčarskog sustava
40
Principi bankarskog poslovanja
30
Bankarski poslovi- izvori sredstava
30
Platni promet i instrumenti plaćanja
90
Informatika
50
Poslovno komuniciranje u bankarstvu
40
Hrvatski jezik
30
Uredska oprema
20
Zaštita na radu
20
Praktična nastava
110
Ukupno:
510/310 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...