Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Autogeni zavarivač - rezač

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za autogenog zavarivača - rezača.

Uvjet za pohađanje:

Završena osnovna škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 532-02-02/7-01-1 od 6. ožujka 2001.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj:

Predmet
Trajanje
Poznavanje materijala
10
Tehnologija zanimanja
30
Zaštita na radu
20
Praktičan rad
40
Stručna praksa
100
Ukupno:
200 sati

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...