Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68
10000 Zagreb

Tel: 01/6003-000; 01/6003-001
Fax: 01/6003-002

Web: www.pou.hr

O ustanovi

Aranžer izloga

Mjesto održavanja:

Zagreb

Osposobljavanje za poslove aranžera izloga.

Uvjet za pohađanje:

Završena srednja škola

Isprave potrebne za upis:

  • svjedodžbu o završnom ispitu
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • domovnicu

Odobrenje za rad:

Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/i-602-07/00-01/46
Ur. broj: 533-02-02/5-04-3 od 26. siječnja 2004.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Sadržaj: 

Predmet
Trajanje
Uvod u problematiku dizajna
8
Boja, ploha, volumen
4
Prostor
4
Kompozicijski elementi: kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija, dominacija, jedinstvo
8
Rekomponiranje, redefinicija
2
Likovne tehnike: crtačke, slikarske, grafičke
8
Plastično/prostorno oblikovanje
6
Upotreba raznih materijala u dizajniranju
6
Najnoviji svjetski trendovi                                
2
Rasvjeta
2
 Praktični dio:
Rad u pojedinim likovnim tehnikama
10
Rad s raznim materijalima: papir, karton, tkanine, gips, žica, lim, alufolija isl.
14
Grafički pristup aranžiranju
4
Aranžiranje cvijeća
10
Rad sa staklom
10
Modeliranje tkanina na lutki
10
Aranžiranje vezano za određene blagdane, rođendanska slavlja, maskenbal i sl.
10
Aranžiranje određenih godišnjih doba
10
Rad bojama za tekstil, staklo i keramiku
10
                                                          Ukupno:
134/120

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...