Naklada Slap

Petzova statistika

Svatko tko koristi statistiku, bilo u stručnom bilo u znanstvenom radu, trebao bi dobro proučiti ovu knjigu.

detaljnije

Naklada Ljevak

Plava krava

Preporodite svoj posao, budite osobiti

detaljnije

Pan liber d.o.o.

Politološki rječnik

Politološki rječnik prikaz je političkih znanosti, unutarnje podjele politologije (povijest političkih ideja, međunarodni odnosi, komparativna znanost o vladavini itd.) i središnjih znanstvenih pristupa...

detaljnije

Stari Grad d.o.o.

Povijest slobodnog zidarstva - History of freemasonry

U proučavanju slobodnog zidarstva postoje dva tipa postavki koje si predočava um znanstvenika istražitelja, koje su ponekad suglasne, ali mnogo češće se, po svom karakteru sukobljavaju. To su povijesna i...

detaljnije

Cantus d.o.o.

Prema glazbi

Knjiga Nenada Turkalja - prva u seriji Zapisi o hrvatskoj glazbi donosi niz eseja koja je autor objavljivao u hrvatskoj periodici tijekom posljednjih pet desetljeća.

detaljnije

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Primanje amaterskih kratkih adiovalova

Priručnik doajena hrvatskog radioamaterizma prof. dr. se. Božo Metzger i poznatoga konstruktora Marijana Horna.

detaljnije

Naklada Slap

Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi

Priručnik između ostaloga nudi savjete i preporuke za rad s hiperaktivnom djecom u školi te primjere radionica koje su se pokazale korisnima u radu s hiperaktivnom, ali i drugom djecom.

detaljnije

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Programiranje robota

Priručnik "Programiranje robota" služi u redovitoj i izbornoj nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi za područje robotike.

detaljnije

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Robotići "ABC tehnike"

Programi robotike postaju sve više sastavnim dijelom nastave tehničke kulture u osnovnim školama, a već su desetak godina najpopularnija djelatnost u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima...

detaljnije

CESI

Rodna perspektiva u politici i praksi

Upoznavanje i objašnjavanje pojmova rodne ravnopravnosti, rodno osviještene politike, rodne perspektive, rodne analize proračuna i sl.

Mjesto: Zagrebdetaljnije