Wallpaper

Poklanjamo ti pozadine za tvoj kompjuter! Osim što će te zabaviti, pomoći će ti u učenju. Na izbor imaš:

  • HRVATSKI JEZIK / Glagoljica

glagoljica
800x600
* 1024x768 * 1152x864 * 1280x960 *
1280x1024
* 1600x1200 *1680x1050 * 1900x1200

  • MATEMATIKA / Tablica množenja

tablica_mnozenja
800x600
* 1024x768 * 1152x864 * 1280x960 *
1280x1024
* 1600x1200 * 1680x1050 * 1900x1200