Tečaj

Wellness terapeut

Wellness terapeut je program osposobljavanja za poslove masaža i kozmetičke njege lica i tijela . Nakon školovanja možete se zaposliti ili samozaposliti - otvoriti paušalni obrt ili tvrtku u sektoru osobnih usluga.

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut

Program usavršavanja odobren je I verificiran od MZOŠ RH - KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006 , te se upisuju u radnu knjižicu. U tijeku je postupak odobrenja verifikacije programa usavršavanja za Wellness terapeute od strane...

detaljnije

Tečaj

Wellness Spa instruktor

Ovaj program polaznika po uspješnom završetku nagrađuje s četiri ovjerene diploma (svi programi su odobreni od MZOS i svaka diploma je ovjerena državnim pečatom), i priprema ga za izvršavanje svih potrebnih poslova u jednom wellness centru.

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuje se u radnu knjižicu.

detaljnije

Tečaj

Maser u Wellnessu

Polaznik ovog programa steći će znanja i vještine iz 4 tehnike masaže (klasične masaže, aromamasaže, refleksološke masaže, ručne limfne drenaže).

detaljnije

Tečaj

Voditelj Wellnessa

Polaznik ovog programa steći će znanja i vještine potrebne za organizaciju rada u Wellness i Spa centrima itd.

detaljnije