Tečaj

Grafički dizajn

U vremenu komunikacija i razmjene informacija osnovno je biti primijećen. Upotrebom računala izgradnja vizualnog identiteta poprima nove dimenzije i nude se nove kvalitativne mogućnosti.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajner

Grafički dizajner obuhvaća osnove likovnog jezika, grafičkog dizajna i tipografije, pa je po tome specifičan i jedinstven.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

U vremenu komunikacija i razmjene informacija osnovno je biti primijećen. Upotrebom računala izgradnja vizualnog identiteta poprima nove dimenzije i nude se nove kvalitativne mogućnosti.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

Dizajner ima nezamjenjivu ulogu u posredovanju znanja i informacija, dviju temeljnih konstanti civilizacije.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajner

Kreativnost u grafičkom dizajnu je uvijek bila na cijeni, a kreativnost sa dobrim poznavanjem alata za primjenu te kreativnosti garantirano osigurava stalan prihod.

detaljnije