Tečaj

Web dizajn

Kurikulum web dizajna sastoji se od 6 online tečajeva ukupnog trajanja 72 školska sata predavanja raspoređenih u 9 tjedana. Uz pristup online predavanjima uživo, dobit ćete pristup snimkama predavanja, a uz pojedine programe dostupni su vam...

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

U skladu sa potrebama na tržištu i popularnošću Interneta pred nama se javljaju nove mogućnosti komunikacije.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

U vremenu komunikacija i razmjene informacija osnovno je biti primijećen. Upotrebom računala izgradnja vizualnog identiteta poprima nove dimenzije i nude se nove kvalitativne mogućnosti.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Program usavršavanja za Web dizajnera.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

Cilj ovoga tečaja je usavršavanje polaznika za dizajniranje Internet stranica u programu Macromedia Dreamweaver.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajner

Grafički dizajner obuhvaća osnove likovnog jezika, grafičkog dizajna i tipografije, pa je po tome specifičan i jedinstven.

detaljnije

Tečaj

WEB dizajner

Web je odavno postao nezaobilazan sastavni dio poslovanja i modernog načina komunikacije.

detaljnije

Tečaj

Web dizajn

Pojava i popularnost Interneta otvorila je nove mogućnosti komunikacije i osvajanja tržišta.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

U vremenu komunikacija i razmjene informacija osnovno je biti primijećen. Upotrebom računala izgradnja vizualnog identiteta poprima nove dimenzije i nude se nove kvalitativne mogućnosti.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

Dizajner ima nezamjenjivu ulogu u posredovanju znanja i informacija, dviju temeljnih konstanti civilizacije.

detaljnije