Kontakt podaci

Učilište za popularnu i Jazz glazbu

Učilište za popularnu i Jazz glazbu
Park Ribnjak
10000 Zagreb

Tel: 01/4818-592

E-mail: [email protected]
Web: www.upjg.hr

O ustanovi

Srednja škola za popularnu i Jazz glazbu

Mjesto održavanja:

Zagreb

Odgojni i obrazovni cilj srednje škole za popularnu i jazz glazbu je stvaranje profesionalnih kadrova za potrebe glazbene produkcije te pripremanje učenika za nastavak školovanja na visokoškolskoj glazbenoj ustanovi.

Kao temeljni predmeti struke u srednjoj školi za popularnu i jazz glazbu uče se pjevanje, glasovir, gitara, kontrabas, bas gitara, bubnjevi i udaraljke i saksofon. Osim nastave temeljnog predmeta struke, svi učenici pohađaju nastavu solfeggia, harmonije, kontrapunkta, povijesti glazbe, poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja, jazz teorije, harmonije i aranžiranja, skupnog muziciranja i obveznog glazbala.

Učenici se u ovaj program mogu upisati nakon položenog prijamnog ispita. Prijamni se ispit sastoji od provjere znanja i vještina s područja solfeggia, teorije glazbe i glavnog predmeta.

Kandidati za upis u srednju školu za popularnu i jazz glazbu koji nisu završili osnovnu glazbenu školu mogu se upisati ukoliko su stekli potrebna znanja i vještine pohađanjem odgovarajućih glazbenih tečajeva ili privatnom podukom.

Kandidati za upis u program za popularnu i jazz glazbu koji udovolje zahtjevima prijamnog ispita upisuju redovno obrazovanje ili obrazovanje odraslih ovisno o svojoj dobi. Obrazovanje redovnih i odraslih učenika izvodi se po istom nastavnom planu i programu.

Osim stručnih predmeta, učenici pohađaju i općeobrazovnu skupinu nastavnih predmeta.

Ukoliko su učenici istodobno upisani u neku drugu četverogodišnju srednju školu ili su je završili ne pohađaju općeobrazovnu skupinu nastavnih predmeta.

Nastava je organizirana pojedinačno i skupno u sklopu pojedinih razrednih odjela ili u ansamblima.

Položenim završnim ispitom učenici stjeću zvanje glazbenik pjevač/instrumentalist popularne i jazz glazbe.

Nastavni plan

ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
Red.
br.
NASTAVNI PREDMET
Tjedni broj sati
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
1.
Hrvatski jezik
4
4
3
3
2.
Strani jezik (I.)
3
3
3
3
3.
Strani jezik (II.)*
2
2
2
2
4.
Latinski jezik
2
2
-
-
5.
Likovna umjetnost
1
1
1
1
6.
Psihologija
-
-
2
-
7.
Filozofija
-
-
-
2
8.
Povijest
2
2
2
2**
9.
Zemljopis
2
1
-
-
10.
Etika/Vjeronauk
1
1
1
1
11.
Matematika
2
2
-
-
12.
Tjelesna i zdrastvena kultura
2
2
2
2
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO
21
20
16
16
 
* Gradivo prvog stranog jezika nadovezuje se na ono iz osnovne škole.
** U okviru programa povijesti u četvrtom razredu obrađuje se i ustavni ustroj Republike Hrvatske.
 
STRUČNI DIO
 
Red.
br.
NASTAVNI PREDMET
Tjedni broj sati
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
1.
Temeljni predmet struke
2
2
2
2
2.
Solfeggio
2
2
2
2
3.
Harmonija
2
2
1
1
4.
Kontrapunkt
-
-
1
1
5.
Povijest glazbe
2
2
2
2
6.
Poznavanje glazbala i elektroakustičkih uređaja
-
2
-
-
7.
Jazz teorija, harmonija i aranžiranje
-
-
2
2
8.
Skupno muziciranje
2
2
4
4
9.
Glasovir (obvezno glazbalo)*
1
1
1
1
UKUPNO STRUČNI DIO
11
13
15
15
SVEUKUPNO
32
33
31
31
* Učenici glasovira korepetiraju pjevačima i instrumentalistima.
 
Osim nastave navedenih stručnih predmeta, Učilište će redovito organizirati predavanja, radionice i nastupe priznatih umjetnika i nastavnika popularne i jazz glazbe.

 
Zahtjevi na razredbenim ispitima
 
Program razradbenog ispita mora svojom težinom odgovarati tehničkim i glazbenim zahtjevima četvrtog ili petog razreda osnovne glazbene škole odnosno drugog pripremnog razreda ovisno o odabranom glavnom predmetu.
Cijeli se program glavnog predmeta na razradbenom ispitu izvodi napamet.

1. GLAVNI PREDMET
 • PJEVANJE
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Vokaliza bez teksta ili vokaliza s tekstom
  b) Pjesma ili arija 17., 18. ili 19. stoljeća stranih autora
  c) Jedna skladba domaćeg autora
  d) Skladba po slobodnom odabiru s područja popularne glazbe
 • GLASOVIR
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Dur i mol ljestvica
  b) Etida: Czerny, op. 299, 2. i 3. svezak, Cramer-Bülow, 60 izabranih etida, 1.- 4. svezak
  c) Dvoglasna ili troglasna invencija
  d) Dva stavka sonate klasičnog razdoblja
  e) Skladba po slobodnom odabiru s područja popularne glazbe.
 • GITARA
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Klasična etida
  b) Jedna klasična skladba iz gradiva četvrtog razreda osnovne glazbene škole.
  c) Jedna skladba trzalicom (primjerice W. Leavit, A Modern Method for guitar, 1. dio, teža skladba)
  d) Skladba po slobodnom odabiru s područja popularne glazbe.
 • KONTRABAS
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Ljestvica i rastavljeni akordi kroz jednu ili dvije oktave
  b) Dvije etide (po slobodnom odabiru kandidata iz zbirki J. Novosela, 40 malih etida ili M. Prosenika, 10 etida ili F. Simandla, 30 etida)
  c) Blues u polaganom tempu, pratnja
  d) Dvije skladbe različitog karaktera jazz stila- pratnja.
 • BAS GITARA
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Ljestvica i rastavljeni akordi kroz jednu ili dvije oktave
  b) Tri skladbe raznih stilova (blues, jazz, rock, pop, latino, funky).
 • BUBNJEVI
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Etida za mali bubanj
  b) Dvije skladbe s ansamblom (može i snimka) različitog karaktera
  c) Jedan vlastiti solo za komplet bubnjeva.
 • SAKSOFON
  Tijek razradbenog ispita:
  a) Jedna klasična etida ( Mule, Bernards ili Andersen)
  b) Jedna jazz etida (Lennie Niehaus, Jazz etude - intermediate)
  c) Tri skladbe uz snimke Music minus one J. Aebersolda, po jedna skladba M. Davisa, Ch. Parkera i D. Ellingtona.
2. SOLFEGGIO

Na razradbenom se ispitu iz solfeggia pismeno i usmeno provjeravaju znanja i vještine koje razinom i opsegom odgovaraju gradivu osnovne glazbene škole. Zahtjevi su iz solfeggia isti kao na razradbenom ispitu za upis u srednju glazbenu školu klasičnog usmjerenja.

Tijek razradbenog pismenog ispita iz glazbene teorije:

a) Poznavanje dur i mol ljestvica (predznaci)
b) Pisanje dura ili harmonijskog mola, označavanje stupnjeva, cijelih i polustepena, kvintakorda na glavnom stupnju i dominantnog septakorda
c) Određivanje vrste i veličine intervala
d) Obrati intervala
e) Kvintakordi i mnogostranost u duru i harmonijskom molu
f) Obrati kvintakorda
g) Dominantni septakord i obrati
h) Nadopunjavanje takta notama i stankama
i) Oznake za tempo, dinamiku i agogiku.

Zadaci su u violinskom i basovom ključu.

Tijek razradbenog pismenog ispita iz diktata:
a) Melodijski diktat uz primjenu alteriranih tonova
b) Ritamski diktat
c) Melodijsko-ritamski diktat.

Tijek razradbenog usmenog ispita:
a) Pjevanje prima vista primjera s alteracijom
b) Pjevanje prima vista primjera s modulacijom
c) Izvodenje ritamskog primjera
d) Slušno prepoznavanje intervala, kvintakorda, sekstakorda, kvartsekstakorda, dominantnog septakorda i njegovih obrata.

Primjeri prima vista su u violinskom i basovom ključu.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...