Kontakt podaci

Učilište Janus

Učilište Janus
Gundulićeva 5/III
31000 Osijek

Tel: 091/220-6645

E-mail: [email protected]
Web: www.uciliste-janus.hr

O ustanovi

Prodavač

Mjesto održavanja:

Osijek

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuje se u radnu knjižicu.

Uvjet za pohađanje za stjecanje srednje stručne spreme,prekvalifikaciju i doškolovanje:
- završena najmanje osnovna škola, ili bilo koja četverogodišnja srednja škola (prekvalifikacija) ili tri razreda bilo koje srednje škole (doškolovanje)
- osoba treba biti starija od 15 godina

Posebni uvjeti:
- polaznici upisani u program prekvalifikacije i doškolovanja prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite koje određuje Povjerenstvo Učilišta Janus , a na temelju priloženih dokumenata

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžba (indeks) o prethodno završenom razredu srednje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbe svih razreda (indeks) završene srednje škole, odnosno obrazovnog programa određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnica
- ispunjenu upisnica u tajništvu škole

Odobrenje za rad:
Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Klasa: UP/I -602-07/06-03/53
Ur.broj: 533-09-06-07 od 28. rujna 2006.

Oblik nastave:
instruktivno-konzultativni

Trajanje programa:
Stjecanje srednje stručne spreme: 3 godine
Prekvalifikacija: min 6 mjeseci, max 2 godine
Doškolovanje: min 1,5 godina, max 3 godine

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...