Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Tuškanova 23
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: [email protected]
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Novosti u fiskalnoj odgovornosti u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama

Mjesto održavanja:

Zagreb

Sustav izvješćivanja o fiskalnoj odgovornosti u Republici Hrvatskoj u primjeni od 2011. godine, ali od 2019. godine primjenjuje se novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim je proširen broj obveznika i nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti po kojoj će obveznici imati obvezu postupati prilikom podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu te koja mijenja i dopunjuje obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u testiranju, dokazivanju i izvješćivanju.

Namjena seminara je upoznati polaznike s novim propisima u području fiskalne odgovornosti te praktičnim primjerima popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Polaznici mogu sa sobom ponijeti vlastite prošlogodišnje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za usporedbu s novim propisom te za praktični rad na seminaru.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

U cijenu su uključeni:

 • materijali
 • kava
 • ručak
 • certifikat o prisustvu na seminaru

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen trgovačkim društvima i pravnim osobama obveznicima davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (neprofitnim organizacijama, ustanovama, zavodima, zakladama i dr.) s namjerom upoznavanja s novim propisima u području fiskalne odgovornosti te praktičnim primjerima popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Polaznici mogu sa sobom ponijeti vlastite prošlogodišnje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za usporedbu s novim propisom te za praktični rad na seminaru

Datum

Mjesto

Cijena

 

 

20.1.2020

Zagreb

1499 Kn + PDV

Prijavite se

 

Predavač

Maja Hleb dipl.oec

Stalna je sudska vještakinja za područje ekonomije pri Županijskom sudu u Varaždinu. Na rukovodećim poslovima u računovodstvu, financijama i porezima radi 28 godina. Između ostalog, bila je pročelnica Porezne uprave - Područnog ureda Koprivnica, predsjednica uprava komunalnih trgovačkih društava, članica gradskih i županijskih odbora za...

Raspored seminara

08:45 - 09:00

Prijem i registracija polaznika

09:00 - 11:00

Nova uredba i Izjava o sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti

 • Izjava po novoj Uredbi sastavlja se za 2019. godinu,
 • Novi Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 •  Novi obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 • Promjena u načinu davanja izjave na obrascu 1.a,
 • Izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za predsjednike uprava i čelnike pravnih osoba,
 • Obvezni obrasci Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 •  Kontrola Izjave o fiskalnoj odgovornosti (provjera sadržaja),
 • Izvještavanje o uočenim nepravilnostima,
 • Odgovornost predsjednika uprava i čelnika drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti,
 •  Primopredaja dužnosti u tijeku godine i podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

11:00 - 11:30

Pauza za kavu

11:30 - 13:00

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti i dokumentacija uz izjavu - novosti, dokazi, provođenje testiranja i primjeri popunjavanja po područjima

 • Novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu,
 • Stvaranje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu,
 • NOVO - područje PLANIRANJE - pitanja 1. do 5.,
 • Izmijenjeno i dopunjeno područje IZVRŠAVANJE  -pitanja 6. do 15.,
 • Izmijenjeno i dopunjeno područje JAVNA NABAVA -pitanja 16. do 25.,
 • Izmijenjeno i dopunjeno područje RAČUNOVODSTVO -pitanja 26. do 37.,
 • Dopunjeno područje IZVJEŠTAVANJE -pitanja 38. do 40.,
 • NOVO - područje TRANSPARENTNOST -pitanja 41. do 43.

13:00 - 14:00

Pauza za ručak

14:00 - 16:00

Primjeri popunjavanja priloga uz izjavu o fiskalnoj odgovornosti

Primjeri popunjavanja Priloga 1.a - u slučaju kad nisu utvrđene nepravilnosti i slabosti,

Primjeri popunjavanja Priloga 1.b - u slučaju utvrđenih nepravilnosti i slabosti,

Primjer popunjavanja Priloga 2.b - Upitnik,

Primjer popunjavanja Priloga 3. - plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,

Primjer popunjavanja Priloga 4. - izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima,

Primjer popunjavanja Priloga 5. - mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola.

Završna diskusija i rasprava

Lokacija održavanja seminara:
Verlag Dashöfer 
Draškovićeva ulica 49
10 000 Zagreb

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...