Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: 031 251 004
Mob: 091 3337 793

E-mail: [email protected]
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

MS Power Tools (PowerPivot, PowerQuery i PowerBI skup alata za self service BI)

Mjesto održavanja:

Zagreb

Microsoft je tokom nekoliko zadnjih godina uveo niz alata koje se jednostavno uklapaju u standardne Office pakete, bilo u obliku dodataka za postojeće alate (Power Pivot, Power Query za Excel), bilo kao posebni alati namijenjeni specifičnoj namjeni (Power BI). Cilj tih alata je približavanje poslovne inteligencije (business intelligence, „self service BI") krajnjem korisniku. Pritom to približavanje ne znači nužno ukidanje korporativnih BI sustava, već ima za cilj dati krajnjem korisniku alate s kojima će lakše i brže doći do rezultata koji im trebaju u svakodnevnom radu.

26. - 27. ožujka 2020. 9-16h

Power Pivot je besplatan dodatak za Excel. Namijenjen je upravljanju velikim količinama podataka, neprikladnim za Excel te izradi pivot tablica nad takvim skupovima podataka. Power Query je alat za dohvat podataka i njihovu transformaciju u željeni oblik, pogodan za izvještavanje. Power BI je samostalni alat za izradu korporativnih dashboarda i izvještaja te njihovo dijeljenje u poduzeću i distribuciju korisnicima. Akcent alata je na vizualnoj reprezentaciji za razliku od uobičajenog tabličnog prikaza u Power Pivotu. Svi alati dijele isti model i jezik te učenjem jednog korisnik se osposobljava i za rad sa drugim alatima.

Predavač: mr. sc. Krešimir Futivić

Sadržaj (1. dan): Koncepti BI, Power Pivot, Power Query, Power Map

Uvod u koncepte POWERxx platforme

 • Osnovni koncepti baze podataka
 • Relacijski model i star shema
 • Power Pivot, Power BI, Power Query - koncepti i upotreba alata
 • Pravilna upotreba alata, modeliranje podataka

POWER PIVOT i POWER QUERY

 • Uvoz podataka i osnovne analize
 • Uvoz podataka iz baze podataka
 • Dodavanje kolona i formule nad tabelama
 • Relacije u modelu podataka (veze među tablicama)
 • Primjeri osnovnih analiza

 DAX jezik

 • Primjeri uvođenja DAX formula
 • Oko 15 vježbi u kojima polaznici upoznaju najvažnije DAX formule

BI izvještavanje

 • Time series intelligence
 • Izrada i modeliranje P&L-a (objašnjenje na primjeru)
 • Izrada ABC multidimenzionalne analize (prikaz kompleksnih DAX formula)

Sadržaj (2. dan): Power BI i Power Query

Priprema podataka za BI i koncepti

 • Pojam dimenzija
 • Pojam mjera (facts)
 • Organiziranje podataka, veze među podacima, vrste veza

Power BI platforma

 • Koncept platforme
 • Detaljan opis Power BI desktop alata
 • Uvoz podataka i veze među podacima
 • Formule, izvedene kolone u modelu (jednostavne)

Izvještavanje i analiza podataka upotrebom Power BI platforme

 • Izvještavanje u užem smislu, filtar, izabrane mjere, vrste mjera, slices
 • Pravila vizualne analize (adekvatna upotreba vizualnih alata)
 • Izrada niza različitih analiza i grafova
 • Povezivanje podataka iz baze s podacima u Excelu i podacima s Interneta te kreiranje izvještaja na osnovi tih kombiniranih podataka

Analiza podataka

 • Koncepti analize podataka u BI
 • Vizualno vs Tablično, različiti pristupi
 • Rad s mapama, podaci na mapama, geografski prikaz podataka
 • Vremenske serije i vremenske analize

Radionica je vrlo interaktivna i nakon svakog obrađenog dijela polaznici rade praktične vježbe! Stoga je neophodno da polaznici sa sobom ponesu prijenosna računala!

Cilj:

Polaznici će se po završetku radionice upoznati s konceptima grupe alata za poslovnu inteligenciju baziranih na Microsoftovoj razvojnoj platformi. Razumijet će načela povezivanja spomenutih alata s izvorima podataka. Također, razumijet će koncepte transformacije podataka i bit će upoznati s najvažnijim formulama koje poput formula u Excel-u služe za izradu izvještaja i analiza, (DAX formule). Osim spomenutog, tokom edukacije će napraviti dashobard-e i kombinirati izvještaje na dasboardima u PowerBI alatu.

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

2.600,00 kn + PDV

Promotivna cijena za uplate do 18. ožujka:

2.390,00 kn + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom seminaru.

Više info: https://www.mirakul.hr/seminari/ms-powertools-alati-za-izvjestavanje-dohvat-i-transformaciju-podataka-u-excelu/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...