Kontakt podaci

Poslovna učinkovitost d.o.o.

Poslovna učinkovitost d.o.o.
Pete Poljanice 11
10000 Zagreb

Tel: 01 2304 571
Fax: 01 2922 915

E-mail: [email protected]
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu

O ustanovi

Kontroling proizvoda i usluga

Trajanje:

15. listopad 2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb

Edukacija daje sažeti pregled aktivnosti koje kontroling treba obavljati u povezivanju pojedinačnih informacija o proizvodima i uslugama s cjelovitim poslovnim rezultatima poduzeća. Pri tome se prolaskom kroz četiri faze praktičnog primjera, standardna znanja koja se pojavljuju u računovodstvu, financijama i menadžmentu povezuju s pogledom na tehnološki proces izrade proizvoda ili pružanja usluga te njihovo računovodstveno praćenje. Edukacija povezuje interne i eksterne pokazatelje uspješnosti, užu i širu okolinu poduzeća. Pri tome će iskusniji polaznici proširiti znanja i raspraviti svoja iskustva i poglede, a manje iskusni polaznici definirati svoje ključne aktivnosti i osigurati kontinuiranu komunikaciju s kolegama “iz branše” i trenerom i nakon završetka edukacije.

Kontroling u nabaviCiljevi:
Ključni je cilj radionice postaviti logički okvir promišljanja učinkovitog upravljanja proizvodnim ili uslužnim poduzećem. Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju definirati osnovni model troškovnog praćenja procesa proizvodnje ili pružanja usluga u svom poduzeću. Cilj je na konkretnom primjeru pojasniti višedimenzionalnost u planiranju poslovanja u proizvodnom ili uslužnom poduzeću i izvještavanje o troškovima pojedinačnih proizvoda ili uslužnih linija. Edukacija također ima za cilj povezati kalkulacije cijene koštanja pojedinačnih proizvoda ili usluga s propisanim financijskim izvještajima poduzeća. Proizvodni i uslužni program poduzeća i njegov tržišni položaj smještaju se u užu i širu okolinu poduzeća.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u menadžmentu proizvodnje, kreiranju uslužnih programa, projektiranju investicija, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED:
08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Posebne značajke kontrolinga u proizvodnom i uslužnom poduzeću
• Proces kontrolinga u proizvodnom vs. uslužnom poduzeću
• Oslonac na financijsko i upravljačko računovodstvo
• Ostali izvori informacija
• Planiranje i utrošci proizvodnih resursa
• Rolling forecast, ideja i tehnika
PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje početnih pokazatelja proizvodnog poduzeća

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Raščlanjivanje troškova u proizvodnji i procesu kreiranja usluga
• Proces proizvodnje - mjesta i nositelji troškova
• Proces pružanja usluga - mjesta i nositelji troškova
• Direktni i indirektni troškovi
• Iskoristivost kapaciteta - fiksni i varijabilni troškovi
• Troškovi razdoblja i proizvoda
• Izrada kalkulacija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza učinaka koji su nastali donošenjem naših poslovnih odluka

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Analiza eksternih i internih činitelja uspješnosti
• Troškovni i profitni centri - mapiranje internih odnosa u poduzeću
• Pokazatelji uspješnosti
• Unutarnji i vanjski prsten
• SWOT i PESTLE analiza
PRAKTIČNA VJEŽBA: Rezultati simulacije i prijedlozi novih mjera

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Planiranje i optimalizacija asortimana proizvoda i usluga
• Optimizacija asortimana – plan prodaje
• Ograničenja u planiranju rezultata
• Prijedlog rješenja i korektivne akcije
• Temeljni cilj je dobit, ali i održivi razvoj
PRAKTIČNA VJEŽBA: Zaključna analiza i ocjena pomaka u financijskim pokazateljima kroz prethodna tri koraka

Datum i mjesto održavanja: 15.10.2015., (četvrtak), Zagreb

Ostale informacije saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...