Kontakt podaci

Poslovna učinkovitost d.o.o.

Poslovna učinkovitost d.o.o.
Pete Poljanice 11
10000 Zagreb

Tel: 01 2304 571
Fax: 01 2922 915

E-mail: [email protected]
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu

O ustanovi

Izrada poslovnog plana

Trajanje:

24. rujan 2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb

U suvremenim uvjetima poslovanja nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih, odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja.

Izrada poslovnog planaCILJEVI:
Polaznici će razumjeti pojam i ciljeve poslovnog planiranja te ulogu kontrolera u procesu poslovnog planiranja. Kroz praktične vježbe organizirat će proces poslovnog planiranja te analizirati poslovno okruženje koristeći PEST i SWOT analizu nakon čega će definirati strateške ciljeve. Polaznici će znati nabrojati vrste poslovnih planova tehnike poslovnog planiranja i znat će izraditi vlastiti poslovni plan sa svim važnim elementima. Osim izrade poslovnog plana, polaznici će kroz praktičnu vježbu naučiti analizirati financijske izvještaje i financijske pokazatelje te utvrditi i analizirati odstupanja, što će im pomoći u budućoj izradi vlastitog poslovnog plana.

METODE RADA:
Kroz ovu edukaciju polaznici će znanja i vještine izrade uspješnih poslovnih planova usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

KOME JE NAMIJENJENA:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, specijalistima u kontrolingu, financijama, menadžmentu, računovodstvu i internoj reviziji te poslovnim analitičarima i konzultantima.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:
08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
9:00 - 10:30 Uvod u poslovno planiranje
• Pojam poslovnog planiranja
• Osnovni ciljevi poslovnog planiranja
• Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja
• Praktična vježba: Organiziranje procesa poslovnog planiranja

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva
• PEST analiza
• SWOT analiza
• Definiranje strateških ciljeva
• Praktična vježba: Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Poslovno planiranje
• Vrste poslovnih planova
• Tehnike poslovnog planiranja
• Izrada operativnog plana
• Izrada financijskog plana
• Praktična vježba: Izrada poslovnog plana

14:45 – 15:00 Pauza za kavu

15:00 – 16:30 Financijska analiza i izvještavanje
• Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
• Analiza financijskih pokazatelja
• Utvrđivanje i analiza odstupanja
• Svrha i struktura izvještavanja
• Interni periodički izvještaji
• Praktična vježba: Financijska analiza poslovnog plana

Datum i mjesto održavanja:
24.09.2015. (četvrtak), Zagreb

Sve ostale informacije saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...