Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Tuškanova 23
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: [email protected]
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Izmjene Zakona o radu 2022

Mjesto održavanja:

Online

Do ljeta ove godine trebale bi stupiti na snagu izmjene Zakona o radu koji će na drugačiji način regulirati brojna pitanja kao što su Ugovor o radu na određeno vrijeme, rad na izdvojenom mjestu rada, rad u nepunom radnom vremenu i dr.

Cilj
Predstaviti polaznicima sve najavljene izmjene Zakona te dati praktične savjete.

Sadržaj eduakcije

Do ljeta ove godine trebale bi stupiti na snagu izmjene Zakona o radu koji će na drugačiji način regulirati pitanje:

sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (pri čemu se predlaže postrožavanje uvjeta pod kojima takav ugovor može biti sklopljen, kao i njihov ukupan broj, te izmijenjena definicija „uzastopnosti“ kod sklapanja više takvih ugovora, a s druge se strane predlaže čak i pravo radnika na otpremninu kod isteka ugovora na određeno vrijeme);

rada na izdvojenom mjestu rada (predlaže se fleksibilizacija ugovaranja odnosno određivanja rada od kuće s obzirom na iskustvo iz pandemije, te prihvaćanje informacijskih tehnologija i njihovog korištenja kao činjenice, pri čemu bi se detaljnije reguliralo prava i obveze poslodavca i radnika u slučaju rada na izdvojenom mjestu);

rada u nepunom radnom vremenu i dodatnog rada (preko punog radnog vremena), pri čemu bi se poticalo sklapanje ugovora za nepuno radno vrijeme posebice roditelja odnosno pružatelja skrbi mladima, kako bi oni time mogli uravnotežiti obiteljski i privatni s profesionalnim životom;

ustupanja radnika u povezano društvo i upućivanju radnika u inozemstvo;

agencijskog rada i prava agencijskih radnika;

prestanak radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ako se poslodavac i radnik ne dogovore drugačije, pri čemu radni odnos više ne bi prestajao automatizmom, po samom zakonu („ex lege“) ostvarenjem ovih uvjeta, kako bi se potaknuo ostanak radnika u svijetu rada i ostvarenje uvjeta za povećanje mirovine za svaki mjesec kasnijeg umirovljenja;

definicije pojma „plaće“ radi usklađivanja s propisima o oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada;

plaćenog godišnjeg odmora (pri čemu bi se na jasniji način regulirao prijenos neiskorištenih dana u iduću kalendarsku godinu);

kolektivnog pregovaranja i kolektivnih radnih odnosa (pitanje osnivanja radničkih vijeća, kolektivnog pregovaranja, zaštite sindikalnog povjerenika, sindikalnog organiziranja, štrajka, produžene primjene odredbi kolektivnog ugovora koji je prestao važiti i slično);

dok će se neka od pitanja po prvi put pojaviti u našem radnom zakonodavstvu:

uspostavit će se potpuno novi (do sada nepostojeći) pravni okvir za rad putem internetskih platformi, s obzirom da domaće radno zakonodavstvo uopće ne prepoznaje rad fizičke osobe putem različitih internetskih platformi kao poslodavca, a sve je veći broj upravo tako zaposlenih radnika, pa bi se novom regulacijom priznala radnička prava i takvih radnicima (obveza osiguranja, staž osiguranja, zaštita i sigurnost na radu, odmori i dopusti, prestanak radnog odnosa, udruživanje u sindikate, kolektivno pregovaranje i slično);

izmijenit će se odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prema kojima je obveza poslodavca snositi troškove bolovanja radnika koji je već ispunio uvjete za starosnu mirovinu (što je u vezi s ranije navedenom planiranom izmjenom zakonom propisanog učinka radnikovog navršenja 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, što više ne bi predstavljalo zakonsku osnovu prestanka radnog odnosa).

Predznanje
nije potrebno

Mjesto održavanja
online

Trajanje
2 sata, 9.6.2022

Formalno / neformalno obrazovanje 
neformalno

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...