Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: 031 251 004
Mob: 091 3337 793

E-mail: [email protected]
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Impression management, power and influence – Tehnike samopredstavljanja i body language za managere

Mjesto održavanja:

Zagreb

Impression management, power and influence specijalistički je seminar kojim se stječu vještine samopredstavljanja i bodylanguagea. Prezentirajte s utjecajem. Postanite majstor prezentacijskih vještina - od upravljanja sobom i svojim reakcijama do prezentiranja sa stilom i utjecajem.

2. travnja 2020. 9-16

Kako su me drugi doživjeli? Jesam li ostavio/la željenu sliku o svojoj kompaniji i sebi? Jesam li prenio/la pravu poruku? Ljudi neprekidno utječu na to kako ih drugi opažaju, doživljavaju, interpretiraju njihove kretnje, fizički izgled i izrečeno. Seminar je dizajniran za direktore i managere kako bi pojmili te jasno i koncizno verbalizirati ulogu i važnost vlastite  poslovne uloge role modela u organizaciji, ojačali retoričke vještine i konciznost izričaja i jasno prenijeli vlastiti , ali i kreirali svoj osobni samoprezentacijski model.

Predavačica: doc.dr.sc. Jasminka Samardžija

Mjesto održavanja predavanja i radionica: TRINOM, Strojarska cesta 24, Zagreb

Sadržaj seminara:

Prezentirajte s utjecajem - naučite komunicirati efikasno: jasno, kratko i s utjecajem u svakoj situaciji

Vještina slušanja govora i sažetci:

 • usredotočenje, anticipacija, imaginacija, subvokalizacija, selekcija, logička kontrola, govornički obrazac - vježbe
 • parafraziranje i kreiranje sažetaka - jasnoća odgovora i prilagođavanje medijima - vježbe

Jačanje sugestivnosti i uvjerljivosti prilikom razgovora - vježbe

Emotivnost: kontrola emocija i emotivno djelovanje na sugovornika - primjeri

Vježbe za prevladavanje straha od javnog govora i vježbe za stvaranje potrebne količine govorničke smionosti ("agresivnosti").

Konkretni obrasci odgovora na neočekivana i neugodna, teška pitanja od strane auditorija

Body language for executives

 • Detektiranje i tumačenje neverbalnih i znakova - video primjeri+ komentari
 • Najveće snage u liderskoj komunikaciji - muška vs. ženska
 • Najveće slabosti u liderskoj komunikaciji - muška vs. ženska
 • Što napraviti ako ste žena koji želi postići autoritet i kredibilitet?
 • Što napraviti ako ste muškarac koji želi više topline i empatije u svom nastupu?

Govorna izvedba (intonacija, tempo, stanke, glasnoća) - vježbe na primjerima

Povezanosti i odnosi samopoštovanja i taktika samopredstavljanja

Kako uobičajeno kreiramo javnu sliku o sebi? - načini i vrste samopredstavljanja prema obilježjima pojedinca:

 • Asertivne taktike samopredstavljanja
 • Umiljavanje kao taktika samopredstavljanja
 • Samoisticanje kao taktika samopredstavljanja
 • Predstavljanje uzora kao taktika samopredstavljanja
 • Obrambene taktike samopredstavljanja
 • Izgovori kao taktika samopredstavljanja
 • Opravdanja kao taktika samopredstavljanja
 • Samohendikepiranje kao taktika samopredstavljanja

Utvrđivanje osobnog stila samopredstavljanja

Priprema, struktura i izvedba samopredstavljanja

Osobni samoprezentacijski model - kako se predstaviti u 30 ili 60 sekundi odnosno u 3 minute

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara:

1.900,00 kn+ PDV

Promotivna cijena za uplate do 19. ožujka:

1.690,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...