Kontakt podaci

Poslovna učinkovitost d.o.o.

Poslovna učinkovitost d.o.o.
Pete Poljanice 11
10000 Zagreb

Tel: 01 2304 571
Fax: 01 2922 915

E-mail: [email protected]
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu

O ustanovi

Forenzično računovodstvo

Trajanje:

13. listopad 2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb

Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

ForenzikaCilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED:
08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Općenito o forenzičnom računovodstvu
• Ciljevi i svrha forenzičnog računovodstva
• Vrste i područja prijevara
• Korisnici forenzičnog računovodstva

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Kreativno računovodstvo
• Accrual basis vs. Cash basis
• Diskrecijske odluke menadžmenta
• Kratki pregled računovodstvenih i poreznih propisa: MSFI/HSFI, Porezni propisi
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada Bilance i RDG na temelju Accrual basis i Cash basis

12:15 - 13:15 Ručak

13:15 - 14:45 Načini iskrivljivanja informacija
• Agresivno priznavanje prihoda i/ili sakrivanje rashoda
• Agresivno priznavanje rashoda i/ili sakrivanje prihoda
• Netočno iskazivanje fer vrijednosti imovine i/ili obveza
• Vanbilančna evidencija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Falsificiranje financijskih izvještaja

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Otkrivanje prijevara
• Temeljni financijski izvještaji
• Znakovi upozorenja (Red Flags)
• Financijska analiza kao instrument za otkrivanje prijevara
PRAKTIČNA VJEŽBA: Uočavanje znakova upozorenja; Detekcija  potencijalnih područja prijevare

Datum i mjesto održavanja:
13.10.2015. (utorak), Zagreb

Ostatak informacija saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...