Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: 031 251 004
Mob: 091 3337 793

E-mail: [email protected]
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Finance for managers – Analiza i interpretacija financijskih izvještaja

Mjesto održavanja:

Zagreb

Uprava i stakeholderi govore jezikom financija. Seminar je dizajniran za direktore malih i srednjih poduzeća, voditelje podružnica, voditelje sektora i managere, ali i za generalne direktore čija struka nisu primarno financije. Jednako tako za managere iz područja prodaje, marketinga, proizvodnje, logistike, istraživanja i razvoja unutar srednjih i velikih kompanija kao i za direktore korporativnih komunikacija u financijskoj industriji koji zahtijevaju bolje razumijevanje financijskog utjecaja poslovnih odluka.

15. svibnja 2020. 9-16h

Predavač: Alen Premužak MBA

Predavač: Igor Garača MBA

Mjesto održavanja predavanja i radionica: FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 - Green Gold

Sadržaj seminara:

Financijski ciljevi kompanije
Osnovni financijski izvještaji:

  • Račun dobiti i gubitka - managerski (funkcionalni) vs računovodstveni prikaz
  • Bilanca stanja - primjer Analiza bilance stanja - funds flow
  • Novčani tijek - direktna i indirektna metoda primjer

Zadatak provođenje poslovnih aktivnosti u računovodstvene transakcije kroz Bilancu stanja, Račun dobiti i gubitka i Novčani tok
Čitanje financijskih izvještaja s ciljem evaluacije financijske izvedbe
Financijska analiza i osnovni pokazatelji:

  • Profitabilnosti
  • Likvidnosti
  • Zaduženosti
  • Aktivnosti
  • Tržišne vrijednosti

Primjer kompletne financijske analize kompanije
Break Even analiza (analiza točke pokrića) i operativni rizik - Primjer izračuna točke pokrića
Veza između RDG i bilance stanja preko zadržane dobiti
Cash flow i analiza uzroka korporativnog financijskog pritiska
Osnovne valuacije i vrijednosti novca, klackanje
Ocjena isplativosti projekata

KOTIZACIJA:

Redovna cijena seminara

1.900,00 kn+ PDV

Promotivna cijena za uplate do 7. svibnja:

1.690,00 + PDV

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara. Studentima i nezaposlenima odobravamo 30% popusta.


Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Više info na linku: https://www.mirakul.hr/seminari/finance-for-managers-analiza-interpretacija-financijskih-izvjestaja-s-budzetiranjem

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...