Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700

E-mail: [email protected]
Web: www.izm.hr

O ustanovi

EU projekt akademija

Trajanje:

4 dana

Mjesto održavanja:

Zagreb

EU

Akademija je namijenjena:

 • predstavnicima neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva
 • predstavnicima lokalne i regionalne vlasti
 • vlasnicima i menadžmentu privatnih i javnih poduzeća u području socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja
 • predstavnicima predškolskih, osnovno školskih, srednjoškolskim i visokoškolskih ustanovama
 • svim pojedincima i organizacijama koje žele razvijati projekte u sektoru odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i skrbi za marginalizirane skupine te razvoju socijalnog poduzetništva.

Ciljevi akademije

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme projekta
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta
 • Detaljno razraditi projektne aktivnosti i izbjeći tipične pogreške koje će omogućiti izvediv plan aktivnosti u provedbi
 • Osigurati adekvatno planirane resurse i efikasan proračun za provedbu projekta
 • Samostalno opisati vaš projekt u službenoj natječajnoj dokumentaciji
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta kvalitetnim prikazom informacijama
 • Koristiti konkretne alate u provedbi projekata

Popis modula:

 1. KAKO OSMISLITI PROJEKT ZA STRUKTURNE FONDOVE EU  (1 dan: 14.05. od 09.00 do 15.30)
 2. RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA ZA EU FONDOVE (2 dan: 15.05.  od 09.00 do 15.30 h)
 3. IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE (3 dan: 21.05. od 9.00 do 15.30 h)
 4. PROVEDBA PROJEKTA FINANCIRANOG IZ EU FONDOVA (4 dan: 22.05. od 9.00 do 15.30 h)

Rad se odvija u malim grupama koje rade na konkretnim projektnim prijedlozima i primjerima
projekata.

Kotizacija za akademiju (uključeno 4 modula)

 • 3.900,00 kn po osobi
 • Za prijave do 01.05.2015. odobravamo popust od 10%
 • Za dvije ili više osoba iz iste organizacije odobravamo popust od 20%
 • Za polaznike i klijente Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%

U cijenu je uključeno:

 • Radni materijali
 • Alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva)
 • Primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice
 • Službeni alati (opis aktivnosti, proračun, procjena rizika) s primjerima i detaljnim uputama za ispunjavanje
 • Detaljne upute za ispunjavanje A i B obrasca i primjeri dobro ispunjene natječajne dokumentacije
 • Primjeri dokumentacije u provedbi projekata (akcijski planovi, planovi nabave i komunikacijski planovi, izvješća)
 • Individualno savjetovanje

Predavač: Dario Karačić

Više o pojedinostima svakog modula te kako se prijaviti saznajte na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...