Kontakt podaci

Seneks jezici

Seneks jezici
Račkoga 11
10000 Zagreb

Tel: 01/4618-014
Fax: 01/4617-650

E-mail: [email protected]
Web: www.seneks-jezici.hr

O ustanovi

Engleski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Svi tečajevi osim predškolskih imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit.

Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuje polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program. 

Poslovni engleski:

Polaznici uče misliti na stranom jeziku i procesirati dobivene informacije te na taj način postaju kreativni na stranom jeziku.

Nastava se odvija 2x tjedno po dva školska sata tijekom jednog semestra (ukupno 70 nastavnih sati)

Na početnim stupnjevima uz obveznu gramatiku polaznik izražava zahvalu, zahtjev, mišljenje i informaciju.
Na stupnjevima između početnih i naprednih uz obveznu gramatiku polaznik izražava savjet, opomenu, objašnjenje ili uputu.
Na naprednim stupnjevima polaznik izražava sve spomenute teme na višoj razini pazeći na slaganje vremena uz potrebu proširenog vokabulara.
U početnim tečajevima više se podučava gramatika i vokabular dok se kasnije valorizira stil i sintaksa.

Sposobnost prosuđivanja i način izražavanja postiže se podukom razumljivom na semantičkom i sintatičkom nivou, odgovarajućim udžbenikom i dodatnim materijalima koji su izbor nastavnika. Podučava se izgovor, gramatika, vokabular i stil. Tečajevi imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit. Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuke polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Postoji deset stupnjeva općeg jezika nakon čega slijede četri stupnja konverzacije. Nakon četvrtog stupnja općeg jezika moguće je upisati prvi od šest stupnjeva poslovnog jezika.

Engleski za đake:

Cilj je da se djeca upoznaju sa stranim jezikom kao novim sredstvom primanja ali i predaje informacija.

Nastava se odvija 2X tjedno tijekom školske godine (ukupno 65 nastavnih sati)

Obuhvaćene su 4 vještine:

  • slušanje, čitanje, pisanje i govor

Matreijal uvodimo u određenoj situaciji, a koristimo ga u drugim prilikama dok ne postanu veza između reproduktivnog i produktivnog govora.

Tečajevi imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit.
Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuje polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Postoji osam stupnjeva za đake te nakon njih slijede četiri stupnja za mladež.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžbe sa europskom oznakom prema Frameworku

Engleski za odrasle:

Nastava tečajeva za odrasle je kompleksnija zbog važnosti sadržaja i forme.

Nastava se odvija 2x tjedno po dva školska sata tijekom jednog semestra (ukupno 70 nastavnih sati)

Polaznici uče misliti na stranom jeziku i procesirati dobivene informacije. Na taj način postaju kreativni na stranom jeziku.
Na početnim stupnjevima uz obveznu gramatiku polaznik izražava zahvalu, zahtjev, mišljenje i informaciju.
Na stupnjevima između početnih i naprednih uz obveznu gramatiku polaznik izražava savjet, opomenu, objašnjenje ili uputu.
Na naprednim stupnjevima polaznik izražava sve spomenute teme na višoj razini pazeći na slaganje vremena uz potrebu proširenog vokabulara.
U početnim tečajevima više se podučava gramatika i vokabular dok se kasnije valorizira stil i sintaksa.

Sposobnost prosuđivanja i način izražavanja postiže se podukom razumljivom na semantičkom i sintatičkom nivou, odgovarajućim udžbenikom i dodatnim materijalima koji su izbor nastavnika. Podučava se izgovor, gramatika, vokabular i stil.

Tečajevi imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit. Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuke polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Postoji deset stupnjeva općeg jezika nakon čega slijede četri stupnja konverzacije. Nakon četvrtog stupnja općeg jezika moguće je upisati prvi od šest stupnjeva poslovnog jezika.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžba sa europskom oznakom prema Frameworku

Engleski za predškolce:

Cilj je da se djeca upoznaju sa stranim jezikom kao novim sredstvom primanja ali i predaje informacija.

Nastava se odvija 2x tjedno, a namijenjena je djeci koja prvi puta uče strane jezike (ukupno 60 nastavnih sati)

Rad u grupi utječe na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta.

Postoje dva stupnja za djecu predškolske dobi.

Auditivne navike djeteta nisu još ustaljene te mu je akustično razlučivanje stranih glasova lakše nego odrasloj osobi.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžba sa europskom oznakom prema Frameworku

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...