Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Tuškanova 23
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: [email protected]
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Certificirani online tečaj: Stručnjak za radno pravo Novi Zakon o radu 2022.

Mjesto održavanja:

Online

Kompleksnost navedenog sustava u cjelini razlog je zbog kojeg zna doći do poteškoća u svakodnevnom poslovanju malih i velikih poslodavaca. Primjena sustava u praksi je otežana jer su radni odnosi dinamično područje koje nije u cjelosti uređeno zakonskim tekstom.

Cilj
Polaznici tečaja će kroz pet modula naučiti kako se određenim odredbama ugovora o radu može osigurati od prekršajnih kazni, kako prepoznati koji vam je ugovor o radu zapravo potreban, koje su opasnosti primjene ugovora o radu na određeno vrijeme u baš svakom slučaju zapošljavanja i zašto za takvim izlaganjem prekršajnom progonu više nema nikakve potrebe.

Sadržaj eduakcije

1. MODUL: Interaktivna radionica - Osnove radnog prava i zapošljavanja 5.7.2022.

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Provjera znanja i uvodni komentari o svakoj planiranoj temi tečaja

Kratka provjera znanja polaznika o radnom pravu i zapošljavanju,

Komentari uz svako pitanje i odgovor,

Naznaka pitanja i problema koje će se obrađivati na seminaru,

Dogovor s polaznicima o detaljnijem prikazu nekih tema tijekom seminara.

Zasnivanje radnog odnosa i popratna pitanja

Natječaji za upražnjena radna mjesta,

Propisi koji reguliraju diskriminaciju,

Zabrana nejednakog postupanja i zabranjena pitanja kod zapošljavanja,

Vrste ugovora o radu (kakav mi ugovor o radu zapravo treba?),

Razlikovanje ugovora o radu od drugih ugovora građanskog prava,

Primjeri iz prakse.

Vrste ugovora o radu

Bitni elementi ugovora o radu,

Tko može biti radnik?,

Probni rad,

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

Razlike između punog i nepunog radnog vremena te skraćenog radnog vremena,

Primjeri iz prakse,

Završna diskusija i rasprava.


2. MODUL: Obveze i prava tijekom radnog odnosa 8.7.2022.

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Raspored radnog vremena i prekovremeni rad

Radno vrijeme,

Raspored radnog vremena,

Smjenski i noćni rad,

Rad za više poslodavaca,

Prekovremeni rad,

Primjeri iz prakse.

Stanke i odmori, plaća

Stanke, dnevni, tjedni i godišnji odmori,

Pretvaranje godišnjeg odmora u novčanu naknadu,

Plaćeni i neplaćeni dopust,

Načini vrednovanja rada i ugovaranja plaće,

Ovrha na plaći radnika,

Primjeri iz prakse.

Evidencije i zaštita dostojanstva

Vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu,

Obračuni plaće i njihov sadržaj,

Naknada štete iz radnog odnosa, ugovaranje paušalnog iznosa,

Zaštita dostojanstva radnika,

Obveze poslodavaca na imenovanje osoba na različite funkcije (zaštita na radu, zaštita dostojanstva, osobnih podataka itd.),

Primjeri iz prakse,

Završna diskusija i rasprava.


3. MODUL: Prestanak ugovora o radu 12.7.2022.

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Prestanak ugovora o radu

Načini prestanka ugovora o radu s naglaskom na otkazivanje,

Kako odabrati kakvom odlukom otkazati ugovor o radu,

Razlike između pojedinih vrsta otkaza,

Otkazni rokovi i njihov tijek,

Izvanredni otkaz,

Primjeri iz prakse.

Otkazni rokovi i zastoj u njihovom tijeku

Zastoji u tijeku otkaznih rokova i kako utvrditi zadnji dan radnog odnosa?,

Koje pretpostavke mora ispunjavati svaka odluka o otkazu?,

Kako napisati dobru odluku o otkazu?,

Prava radnika u postupku otkazivanja,

Što je otkazni rok i koja su prava radnika i poslodavca dok on teče?,

Primjeri iz prakse.

Prava i obveze radnika i poslodavca u slučaju otkazivanja

Otpremnina i uvjeti za njezinu isplatu,

Naknada za neiskorištene dane godišnjeg odmora,

Radni sporovi,

Primjeri tužbenih zahtjeva za isplatu neisplaćenih plaća,

Primjeri tužbenog zahtjeva za naknadu štete koju je počinio radnik,

O sudskim postupcima i teretu dokazivanja,

Primjeri iz prakse,

Završna diskusija i rasprava.


4. MODUL: Zaštita kolektivnih interesa, inspekcijiski postupci i prekršaji te ponavljanje stečenog znanja 15.7.2022.

Predavač: Darko Graf, dipl. iur.

Zaštita kolektivnih interesa

Radnička vijeća i poslodavac,

Sindikati i njihova uloga u radnopravnim odnosima,

Kolektivni ugovori i njihova primjena,

Primjeri iz prakse.

Inspekcijski postupci i prekršaji

Inspekcija rada i njezin ustroj, ovlasti i način rada,

Katko o prekršajnim postupcima i upravnim mjerama,

Ponavljanje i pripreme za provjeru znanja,

Primjeri iz prakse.

Završna provjera znanja i konzultacije

Konzultacije s polaznicima,

Provjera znanja,

Završna diskusija i rasprava.


5. MODUL: Ispit u dogovoru 

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za radno pravo" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Predznanje
nije potrebno

Mjesto održavanja
online

Trajanje
16 sati 5.7. – 15.7.2022

Formalno / neformalno obrazovanje 
neformalno

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...