Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Tuškanova 23
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: [email protected]
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Certificirani online tečaj: Stručnjak za osiguranje i naplatu potraživanja

Mjesto održavanja:

Online

Našem dinamičnom zakonodavstvu, česte izmjene dovode do nesigurnosti poduzetnika oko nadležnosti, procedura, troškova i drugih bitnih činjenica o kojima ovisi odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka naplate nekog potraživanja, odnosno zahtijevanja ili nezahtijevanja određenog instrumenta osiguranja.

Cilj
Na tečaju naučite kako nastaju i prestaju tražbine, kako izabrati odgovarajući instrument osiguranja naplate potraživanja, koje je značenje opomena i priznanja duga, na koji način pokrenuti postupak naplate potraživanja na temelju vjerodostojnih i ovršnih isprava i u čemu se ti postupci razlikuju, u čemu je privlačnost zadužnice i kakva je njezina pravna narav, što je suglasnost o zapljeni plaće i drugih stalnoh novčanih primanja, koja su primanja izuzeta od ovrhe i u kojem dijelu, može li se išta učiniti u smjeru naplate potraživanja ako nemamo niti jedan instrument osiguranja...

Sadržaj eduakcije

1. MODUL - Interaktivna radionica: Nastanak i prestanak potraživanja, 6.6.2022.

Kratka provjera znanja polaznika o osiguranju i naplati potraživanja

Što je tražbina i kako nastaje

Formalnosti kod nastanka tražbina, oblik ugovora, izvanugovorna odgovornost

Vrijednosni papiri u kontekstu zadužnica, bjanko zadužnica i suglasnosti o zapljeni plaće

Što su solemnizacija i ovjera potpisa i kako ih koristiti

Zašto jačati pravni učinak ugovora (ovršne klauzule)

Koji sve načini prestanka tražbina postoje

Prijeboj (kompenzacija), red uračunavanja

Propisi koji reguliraju nastanak i prestanak tražbina

Što je zastara potraživanja

Zastarni rokovi

Kamate i zatezne kamate, troškovi postupka naplate potraživanja

Koja su sredstva osiguranja tražbina i kako ih pravilno odabrati


2. MODUL - Interaktivna radionica: Osiguranje potraživanja, 8.6.2022.

Založno pravo

Fiducija

Zadužnica kao sredstvo osiguranja i naplate potraživanja

Bjanko zadužnica

Suglasnost o zapljeni plaće

Što sa starim zadužnicama (registracija-neregistracija), različiti pravni režimi – novo rješenje

Izravna ovrha

Što je osnova za plaćanje i kakva mora biti da bi FINA po njoj postupala

Mjenica i ček

Prethodna ovrha, prethodne i privremene mjere kao sudski instrumenti osiguranja tražbina

Javni registri (Upisnik FINE, zemljišne knjige, katastar, evidencija vozila)

Vjerodostojna i ovršna isprava

Sadržaj računa kao vjerodostojne isprave od 1.9.2014.

Kada je obračun neisplaćene plaće ovršna isprava i što to znači

Radnopravni propisi o obračunu plaće, isplati plaće, minimalnoj plaći


3. MODUL -  Interaktivna radionica: Naplata potraživanja, 15.6.2022.

Sadržaj prijedloga za ovrhu i rješenja o ovrsi (nastali i predvidivi troškovi)

Kako po važećim propisima teče postupak ovrhe na temelju računa poduzetnika, a kako na temelju ovršne isprave (npr. sudske presude)

Kako odabrati stvarno i mjesno nadležno tijelo za vođenje postupka ovrhe i što je s ulogom javnih bilježnika u ovršnom postupku

Kako funkcionira ovrha na novčanim sredstvima putem FINA-e

Koji su troškovi ovršnog postupka pred Financijskom agencijom, javnim bilježnikom i sudom

Ovršna prodaja nekretnina – dražba ili prikupljanje ponuda putem FINE?

Osnovno o stečaju i predstečaju i mogućnosti naplate u tim postupcima

Koje su promjene u prisilnoj naplati tražbina radnika u odnosu na poslodavce

Kako provoditi ovrhu na plaći radnika

Koje je sve osnove za plaćanje poslodavac dužan provoditi

Koji su štićeni dijelovi plaće i kako ih izračunati

Zašto je bitno znati radi čega se ovrha vodi

Naplata potraživanja posredstvom agencija za naplatu potraživanja


4. MODUL -  Ispit za stjecanje certifikata "Stručnjak za osiguranje i naplatu potraživanja"

Po uspješnom završetku ispita dobivate potvrdu "Stručnjak za osiguranje i naplatu potraživanja" na hrvatskom i engleskom jeziku. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, što znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja.

Predznanje
nije potrebno

Mjesto održavanja
online

Trajanje
16 sati 6.6. – 15.6.2022

Formalno / neformalno obrazovanje 
neformalno

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...