Kontakt podaci

Poslovna učinkovitost d.o.o.

Poslovna učinkovitost d.o.o.
Pete Poljanice 11
10000 Zagreb

Tel: 01 2304 571
Fax: 01 2922 915

E-mail: [email protected]
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu

O ustanovi

Access za kontrolere

Trajanje:

02. listopad 2015., Mjesto održavanja: Sarajevo, BiH

Microsoft Access je program koji služi za upravljanje bazama podataka i dio je uredskog paketa Microsoft Office. Podatke sprema u tabele te ih povezuje u relacije, a koristeći istovjetne vrijednosti iz dvije tabele stavlja u odnos (relaciju) informacije u jednoj tabeli prema informacijama u drugoj. Osnovna znanja o bazama podataka kontrolerima uvelike mogu pomoći u svakodnevnom radu. Jedna od najvažnijih stvari je samostalnost kontrolera u radu prilikom dohvata i filtriranja podataka koji su im potrebni za analizu. Druga važna prednost poznavanja rada s bazama podataka je činjenica da dublje razumijevanje koncepta baza podataka omogućava kvalitetniju komunikaciju prema IT odjelu jer kontroler stječe osnovna znanja kako (bolje) postaviti upite prema bazama podataka, ali i prema IT odjelu u cijelosti. Poseban naglasak na radionici pridaje se upotrebi SQL jezika pomoću kojega se podaci mogu dohvaćati s izvornih sustava i koristiti za analizu i izvještavanje. Osnovna znanja o SQL jeziku pružaju mogućnost brzog i samostalnog rada s podacima.

CILJEVI:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s Access-om i bazama podataka, konceptima i relacijama SQL jezika, akcijama (delete, append, modify), upitima (SQL upiti, filtri, povezivanje tablica), bazama podataka, izvještajima i formama za unos u Accessu, izradom izvještaja u Accessu, povezivanju eksternih baza i Accessa te izvozom i pripremom podataka za Excel®.

METODE RADA:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

KOME JE NAMIJENJENA:
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:
08:30 - 09:00  Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u Access i baze podataka
• Koncepti baze podataka
• Relacijski modeli
• Primjeri baza podataka i modela
• Osnovne funkcionalnosti Accessa (izrada baze, pregled izbornika, ...)
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 SQL jezik
• SELECT naredba
• Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
• Povezivanje tablica relacijama
• Kompleksni upiti s više tablica
• Funkcije nad podacima
PRAKTIČNA VJEŽBA: Niz vježbi za pripremu podataka za izvještavanje

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Access osnovne funkcionalnosti
• Unos podataka i izrada osnovnih formi za unos
• Izrada izvještaja
• Priprema pogleda (view)
• Izvoz podataka u Excel®, povezivanje s Excel®-om
• Povezivanje s ostalim bazama (Oracle, MS SQL server)
PRAKTIČNE VJEŽBE: Izrada nekoliko formi za unos podataka te izrada izvještaja

14:45 – 15:00 Pauza za kavu

15:00 – 16:30 Menadžersko izvještavanje
• Koncepti menadžerskog izvještavanja iz baze podataka
• Izrada izvještaja u Accessu
• Priprema podataka za OLAP alate
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog računa dobiti i gubitka

TRAINING COMPUTER: za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!

Ostale informacije saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...