Tečaj

Wellness terapeut/kinja - osposobljavanje

Zanima li Vas školovanje nakon kojeg se možete brzo i lako zaposliti ili samozaposliti u wellnessu i zdravstvenom turizmu. Upišite se na program stručnog osposobljavanja za Wellness terapeuta u Učilištu Lovran – wellness akademija, koje se po...

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut

Program usavršavanja odobren je I verificiran od MZOŠ RH - KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006 , te se upisuju u radnu knjižicu. U tijeku je postupak odobrenja verifikacije programa usavršavanja za Wellness terapeute od strane...

detaljnije

Tečaj

Wellness Spa instruktor

Ovaj program polaznika po uspješnom završetku nagrađuje s četiri ovjerene diploma (svi programi su odobreni od MZOS i svaka diploma je ovjerena državnim pečatom), i priprema ga za izvršavanje svih potrebnih poslova u jednom wellness centru.

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuje se u radnu knjižicu.

detaljnije

Tečaj

Maser u Wellnessu

Polaznik ovog programa steći će znanja i vještine iz 4 tehnike masaže (klasične masaže, aromamasaže, refleksološke masaže, ručne limfne drenaže).

detaljnije

Tečaj

Voditelj Wellnessa

Polaznik ovog programa steći će znanja i vještine potrebne za organizaciju rada u Wellness i Spa centrima itd.

detaljnije